DJEČJI VRTIĆ – VELIKA MLAKA
14. kolovoza 2015.
ODVODNJA I CRPNA STANICA – RUGVICA
1. prosinca 2015.

SABIRNI KANAL – HRVATSKI LESKOVAC

Građevinski radovi na izgradnji glavnog sabirnog kanala GSK I.I. i crpne stanice Hrvatski Leskovac

Informacije o projektu

  • Naručitelj: KOM.-ING. d,o,o,
  • Naziv objekta: Građevinski radovi na izgradnji glavnog sabirnog kanala GSK I.I. i crpne stanice Hrvatski Leskovac
  • Mjesto izvođenja radova: Hrvatski Leskovac
  • Datum završetka radova: 04/09/2015
  • Vrijednost radova: 6.094.648,22 kn

Galerija