Objekti niskogradnje

Kadrovi kojima firma raspolaže imaju bogato iskustvo u realizaciji objekata niskogradnje.
Od osnovnih sredstava posjedujemo :

 • Veliki rovokopači ( 6 kom. )
 • Kombinirani strojevi ( JCB ) ( 3 kom. )
 • Kamioni
 • Mikseri
 • Cisterna za gorivo
 • Viličar
 • Miniutovarivač
 • Valjci, kompresori i agregati za struju

U ovu grupu pripadaju :

 • prometnice ( s pratećim objektima )
 • asfaltne piste
 • betonske piste
 • iskopi za objekte
 • široki iskopi za različite potrebe

Budite u kontaktu sa nama