SABIRNI KANAL – HRVATSKI LESKOVAC
4. listopada 2015.

DJEČJI VRTIĆ – VELIKA MLAKA

Izgradnja dječjeg vrtića Velika Mlaka

Informacije o projektu

  • Naručitelj: HIDROCOMMERCE GRUPA d.o.o.
  • Naziv objekta: Izgradnja dječjeg vrtića Velika Mlaka
  • Mjesto izvođenja radova: Velika Mlaka
  • Datum završetka radova: 14/08/2015
  • Vrijednost radova: 17.852.213,43

Galerija