Građevinske usluge

Građevinske usluge su izgradnja komunalne infrastrukture ( vodovod, kanalizacija ), objekti visokogradnje i niskogradnje.

Zahvaljujući bogatom iskustvu, kvalitetnim i iskusnim podizvođačima, možemo preuzeti vođenje projekata kao i izgradnju složenih objekata visoko i niskogradnje kao i završnih radova u građevinarstvu. Tvrtka njeguje izuzetno dobre poslovne odnose sa svojim podizvoditeljima, a u cilju pokrivanja svih vrsta obrtničko – instalaterskih radova. Izgradnja Futura posjeduje dopuštenje pod brojem 2577 Ministarstva kulture, uprave za zaštitu kulturne baštine za izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na nepokretnim kulturnim dobrima.

Budite u kontaktu sa nama