SPORTSKA DVORANA – OŠ GRANEŠINA
30. rujna 2019.
BIVŠA VOJARNA TABOREC
27. studenoga 2019.

VOJARNA – PULA

Adaptacija i sanacija građevine br. 15 na ZB Pula

Informacije o projektu

  • Naručitelj: MINISTARSTVO OBRANE
  • Naziv objekta: Adaptacija i sanacija građevine br. 15 na ZB Pula
  • Mjesto izvođenja radova: Pula
  • Datum završetka radova: 10/10/2019
  • Vrijednost radova: 3.899.840,87 kn

Galerija