HOTEL KATARINA – SELCE
20. travnja 2017.
REKREATIVNI CENTRA GRANA – KLAKA
22. rujna 2017.

RECIKLAŽNO DVORIŠTE – KLARA

Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u k.o. Klara

Informacije o projektu

  • Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
  • Naziv objekta: Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u k.o. Klara
  • Mjesto izvođenja radova: Zagreb
  • Datum završetka radova: 24/05/2017
  • Vrijednost radova: 2.337.206,96 kn

Galerija