REKREATIVNI CENTRA GRANA – KLAKA
22. rujna 2017.
HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE
1. ožujka 2018.

DJEČJI VRTIĆ – GORNJI KNEGINEC

Izrada dječjeg vrtića u Gorenjm Knegincu

Informacije o projektu

  • Naručitelj: Općina Gornji Kneginec
  • Naziv objekta: Izrada dječjeg vtrića u Gorenjm Knegincu
  • Mjesto izvođenja radova: Gornji Kneginec
  • Datum završetka radova: 12/10/2017
  • Vrijednost radova: 10.564.595,56 kn

Galerija