KANALIZACIJA – DUBRAVA
14. rujna 2021.
ZAVRŠAVANJE UREĐENJA – DOMA ZA STARIJE SVETA ANA
29. studenoga 2021.

GRADSKA TRŽNICA GLINA – ZATVORENA TRŽNICA

Informacije o projektu

  • Naručitelj: KOMUNALAC GLINA d.o.o
  • Naziv objekta: GRADSKA TRŽNICA GLINA - ZATVORENA TRŽNICA
  • Mjesto izvođenja radova: Petrinjska 4, 44400 Glina
  • Datum završetka radova:
  • Vrijednost radova: 7.325.442,16

Galerija